Dịch vụ Hỗ trợ Toàn cầu Chubb

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ: Hỗ trợ Trước chuyến đi, Hỗ trợ Du lịch và Hỗ trợ Y tế qua việc giới thiệu và thu xếp, và tất cả các chi phí thực tế phát sinh sẽ do Người được Bảo hiểm chịu trách nhiệm. Các chi phí phát sinh liên quan tới hỗ trợ Y tế sẽ do Công ty chịu trách nhiệm. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ Hỗ trợ Y tế dựa trên các điều khoản, điều kiện nhất định trong hợp đồng bảo hiểm và chỉ áp dụng khi Người được Bảo hiểm đang trong chuyến đi.

Hỗ Trợ Khẩn Cấp 24h

(84) (8) 3 822 8779

Hỗ trợ Trước chuyến đi:

 • Dịch vụ thông tin Visa
 • Dịch vụ thông tin tiêm ngừa
 • Dịch vụ thông tin dự báo thời tiết
 • Dịch vụ thông tin tỉ giá hối đoái

Hỗ trợ Du lịch:

 • Thông tin Đại sứ quán
 • Hỗ trợ mất mát hành lý
 • Hỗ trợ mất mát hộ chiếu
 • Giới thiệu thông dịch viên
 • Đặt chỗ khẩn cấp cho Hãng hàng không và Khách sạn
 • Hỗ trợ trình báo mất mát

Hỗ trợ Y tế:

 • Tư vấn y tế qua điện thoại
 • Giới thiệu nhà cung cấp dịch vụ y tế

Thu xếp Y tế:

 • Thu xếp nhập viện
 • Giám sát Tình trạng Y tế trong thời gian nhập viện

Thu xếp cho trường hợp y tế và bệnh nhân nước ngoài:

 • Thu xếp nhập viện
 • Thu xếp chi phí chỗ ở khách sạn
 • Thu xếp di chuyển y tế khẩn cấp
 • Thu xếp Hồi hương thi hài
 • Thu xếp thăm viếng bệnh nhân ở nước ngoài ( chi phí đi lại và chỗ ở khách sạn )
 • Thu xếp di chuyển trẻ em về Việt Nam ( Trong trường hợp bố mẹ tử vong ở nước ngoài hoặc di chuyển y tế)
 • Thu xếp người bệnh trở về Việt Nam ( Trong trường hợp người thân trong gia đình tử vong đột ngột)