Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về Bảo hiểm du lịch Chubb

Các mục câu hỏi :

Các Loại Chương Trình Và Điều Kiện Được Bảo Hiểm

  • Người được Bảo hiểm là người có tên trong Hợp đồng Bảo hiểm và giới hạn tuổi Người được Bảo hiểm là từ tối thiểu sáu (6) tuần tuổi tới tối đa tám mươi lăm (85) tuổi. Không có bất kì quyền lợi nào được cung cấp khi Người được Bảo hiểm được tám mươi sáu (86) tuổi.
  • Trẻ em, phải là
    • Là tất cả con hợp pháp, còn phụ thuộc, chưa lập gia đình, kể cả con riêng hoặc con nuôi hợp pháp của Người được Bảo hiểm.
    • Trẻ em dưới 7 tuổi phải đi cùng một người lớn cùng được bảo hiểm trong một Hợp đồng bảo hiểm.
    • Độ tuổi của (các) Con được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm gia đình là từ 6 tuần tuổi đến 18 tuổi hoặc đến 23 tuổi nếu đang là sinh viên chính quy tại một trường đại học hay cao đẳng được công nhận.

Không. Ngày bắt đầu và kết thúc hành trình đều phải giống nhau trong chương trình bảo hiểm dành cho gia đình. Tuy nhiên, Quý khách hàng có thể mua chương trình bảo hiểm cá nhân cho bản thân và chương trình bảo hiểm Gia đình cho chồng/vợ và con bạn.

Có, tuy nhiên, Quý khách chỉ có thể mua chương trình một chiều để bảo hiểm cho chuyến bay trực tiếp quay về quốc gia nơi Quý khách là người thường trú. Việc quá cảnh tại các nước khác là được phép với điều kiện Người được bảo hiểm ở tại khu vực quá cảnh của những phi trường tại các nước này. Bảo hiểm sẽ được bắt đầu vào ngày và giờ khởi hành của Chuyến đi tại khu vực xuất cảnh của Việt Nam và chấm dứt vào thời điểm nào xảy ra trước giữa:
a) Ngày hết hạn của Thời hạn bảo hiểm (tại thời điểm nửa đêm); và
b) Khi Người được bảo hiểm về đến khu vực nhập cảnh của quốc gia mà người đó thường trú

Không. Hợp đồng bảo hiểm phải mua một ngày trước ngày bắt đầu hành trình và toàn bộ phạm vi bảo hiểm sẽ có hiệu lực kể từ 00:01 sáng của ngày bắt đầu hành trình.

Vì chương trình bảo hiểm nhóm áp dụng cho tối thiểu năm (5) người, vì thế Quý khách không thể mua bảo hiểm cho hai (2) người trong cùng một hợp đồng bảo hiểm nên cả hai (2) người phải mua các chương trình cá nhân cho mỗi người.

Bảo hiểm y tế

Không. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng có các loại trừ đối với điều kiện y tế có trước. Vui lòng đọc Nội dung Hợp đồng để biết các thông tin chi tiết.

Tất cả các tình trạng sức khỏe mà Quý khách đã được biết, trong vòng 12 tháng trước ngày hiệu lực hợp đồng bảo hiểm.


Vui lòng đọc bản “Quy tắc bảo hiểm” để biết các thông tin chi tiết.

Không, Bảo hiểm Du lịch Chubb không có lựa chọn này.

Không, hợp đồng bảo hiểm không bảo hiểm cho bất kì vấn đề nào liên quan tới việc mang thai ngoại trừ sảy thai do thương tích thân thể gây ra do tai nạn.

Vâng. Bảo hiểm Du lịch Chubb bảo hiểm cho các chi phí y tế sau chuyến đi xảy ra trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quý khách hàng quay về Việt Nam nếu Quý khách nhập viện vì nguyên nhân trực tiếp là kết quả của việc bị bệnh ở nước ngoài với mức tối đa được nêu rõ trong Bản tóm tắt quyền lợi bảo hiểm.

Bảo hiểm chi phí y tế cần thiết không bảo hiểm cho chữa trị nha khoa trừ khi việc điều trị này là cần thiết đối với hàm răng đang chắc và tự nhiên bị tổn hại do Thương Tích.

Bảo hiểm hành lý

Không, Bảo hiểm du lịch Chubb không bảo hiểm cho các đồ vật cho thuê.

Điều này được bảo hiểm trong quyền lợi “Hành lý bị trễ sau 8 giờ” và sẽ được chi trả cho việc mua quần áo và đồ dùng cá nhân nếu như hành lý kí gửi của Người được Bảo hiểm tạm thời bị thất lạc do nhà vận chuyển.

Bảo hiểm du lịch Chubb sẽ chi trả tối đa chi phí được quy định cụ thể trong quyền lợi Mất mát/ thiệt hại Hành lý cá nhân cho hành lý bị mất của Quý khách.

Không, hành lý này không được bảo hiểm. Hành lý không đi theo cùng sẽ không được bảo hiểm.

Giới hạn bảo hiểm khác nhau tùy theo chương trình được mua, để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng tham khảo bản Tóm tắt Quyền lợi Bảo hiểm.

Không. Dụng cụ thể thao không được bảo hiểm cho quyền lợi Mất mát/ thiệt hại Hành lý cá nhân nhưng có bảo hiểm cho dụng cụ chơi golf.

Hủy chuyến đi

Hợp đồng bảo hiểm không bảo hiểm cho trường hợp hủy chuyến đi do hoặc là kết quả từ các thay đổi trong kế hoạch bởi Người được Bảo hiểm, tuy nhiên, chúng tôi có thể điều chỉnh thời hạn bảo hiểm khi chúng tôi nhận được email đề nghị điều chỉnh trong vòng 24 giờ trước ngày hiệu lực bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm sẽ không bảo hiểm cho việc hủy chuyến đi gây ra bởi hoặc là kết quả từ thảm họa thiên nhiên.

Chuyến đi bị hủy do Thương tích, Bệnh hoặc Tử vong của Người được bảo hiểm hoặc tử vong của Thành viên gia đình của Người được bảo hiểm. Thương tích hoặc Bệnh phải ở mức dẫn đến Chuyến đi bị hủy theo như xác nhận của Bác sĩ

  • Người được Bảo hiểm tử vong hay bị bệnh hoặc tình trạng Thương tật Thân thể khiến Người được Bảo hiểm không thích hợp để đi du lịch theo ý kiến của Bác sĩ:
  • Tử vong, của người thân trong gia đình Người được Bảo hiểm

Theo đó, trong trường hợp hủy chuyến đi, các sự kiện bảo hiểm được nhắc tới trên phải xảy ra trong vòng sáu mươi (60) ngày trước Ngày Khởi Hành Theo Lịch trình, ngày nào trễ hơn.

Quý khách nên đọc và hiểu rõ ràng các câu hỏi thường gặp trên đây, và dựa vào các điều khoản, điều kiện và loại trừ trong Hợp đồng bảo hiểm..