Tại Sao Nên Mua Chương Trình Bảo Hiểm Du Lịch Theo Năm?

Nếu Quý Khách Có Kế Hoạch Du Lịch Thường Xuyên Trong Vòng 12 Tháng Tới, Quý Khách Nên Cân Nhắc Mua Một Chương Trình Bảo Hiểm Du Lịch Theo Năm. Ngoài Việc Tiết Kiệm Chi Phí, Nó Giúp Quý Khách Tránh Khỏi Sự Phiền Phức Khi Phải Mua Các Chương Trình Bảo Hiểm Du Lịch Cá Nhân Mỗi Lần Quý Khách Đi Du Lịch.

Được thiết kế cho các khách hàng thường xuyên đi du lịch trong suốt năm, bảo hiểm du lịch theo năm của chúng tôi sẽ bảo hiểm ngay từ khi Quý Khách rời khỏi nhà để bắt đầu chuyến đi cho tới khi Quý Khách quay về, với điều kiện cả ngày bắt đầu và kết thúc đều nằm trong thời hạn bảo hiểm của Quý Khách.

Giới hạn mỗi chuyến đi là 90 ngày không giới hạn số chuyến đi trong 1 năm hợp đồng bảo hiểm. Với chương trình Bảo hiểm Bạch Kim theo năm chúng tôi sẽ bảo hiểm:

  • lên tới VND 2.520.000.000 cho các chi phí y tế nước ngoài
  • lên tới VND 2.520.000.000 Hạn mức Trách Nhiệm Cá Nhân của mỗi hợp đồng bảo hiểm
  • lên tới VND 168.000.000 cho quyền lợi Hủy Chuyến Đi

Quý Khách có thể yêu cầu bồi thường lên tới VND 21.000.000 nếu chuyến bay bị trì hoãn cho mỗi 8 tiếng liên tục